O século de Xelmírez

  1. Fernando López Alsina dir.
  2. Henrique Monteagudo Romero
  3. Ramón Villares Paz
  4. Ramón Yzquierdo Perrín

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-92923-53-3

Ano de publicación: 2013

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (20-09-2023)