Optimising land use allocation at municipal level by combining multicriteria evaluation and linear programming

  1. Inés Santé
  2. David Miranda
  3. Marcos Boullón Magán
Libro:
Spatial Decision Support for Urban and Environmental Planning. A Collection of Case Studies

Editorial: Arah Publications

ISBN: 978-983-3718-53-5

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 33-60

Tipo: Capítulo de libro