A literatura ante a filosofía

  1. Oscar Parcero Oubiña
Libro:
Heterodoxias: Filosofía e Literatura
  1. Oscar Parcero Oubiña
  2. Dolors Perarnau Vidal
  3. Marcio Gimenes de Paula

Editorial: Edições Húmus

ISBN: 9789897555848

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 13-34

Tipo: Capítulo de libro