Actividades e producción científica : 1995

  1. Luis E. Gago González dir.
  2. José Ramón Leis Fidalgo coord.
  3. Ermelindo Portela Silva coord.
  4. José Luis Sánchez López coord.

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela ; Fundación Pedro Barrié de la Maza

ISBN: 84-89748-15-2

Ano de publicación: 1997

Tipo: Libro