Prefácio

  1. M. Carmen Villarino-Pardo
  2. Luiz Ruffato
Libro:
O conto brasileiro contemporâneo
  1. M. Carmen Villarino-Pardo (coord.)
  2. Luiz Ruffato (coord.)

Editorial: Laiovento

ISBN: 978-84-8487-212-2

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 9-14

Tipo: Capítulo de libro