Prefácio

  1. Carmen Villarino Pardo
  2. Luiz Ruffato
Libro:
O conto brasileiro contemporâneo
  1. Villarino Pardo, Carmen (coord.)
  2. Ruffato, Luiz (coord.)

Editorial: Laiovento

ISBN: 978-84-8487-212-2

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 9-14

Tipo: Capítulo de libro