"Deleite", "Bico de Xeado"...os recursos lingüísticos ao servizo das marcas comerciais

 1. María Álvarez de la Granja 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Estudos de onomástica galega V. Os nomes comerciais: xornada de estudo, 7 de novembro de 2020
 1. Ana Isabel Boullón Agrelo (coord.)
 2. Luz Méndez (coord.)

Editorial: Real Academia Galega

ISBN: 9788417807061

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 89-114

Tipo: Capítulo de libro