Eco e Narciso

  1. Andrea Fabiano
  2. Maria Grazia Pensa
  3. Javier Gutiérrez Carou
Libro:
Metamorfosi drammaturgiche settecentesche: il teatro 'spagnolesco' di Carlo Gozzi
  1. Javier Gutiérrez Carou (coord.)

Editorial: Lineadacqua

ISBN: 9788895598154

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 195-204

Tipo: Capítulo de libro