A representación do pobo galego a través da creación de personaxes de ficción das longametraxes cinematográficas

  1. Roca Baamonde, Silvia
Dirixida por:
  1. Margarita Ledo Andión Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 16 de abril de 2021

Tribunal:
  1. José Luis Castro de Paz Presidente
  2. Carmen Ciller Tenreiro Secretario/a
  3. Olivia María Marqués da Silva Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

Comprender a imaxe, e máis concretamente a imaxe cinematográfica, como forma na que representarse e ser representados, como medio de comunicación e como mensaxe, alén de como práctica cotiá, devén na reflexión sobre a pegada que a creación audiovisual deixa no imaxinario colectivo e vencella o feito de facer e ver cine co construír da realidade social. Ao tempo, introdúcenos de cheo no debate sobre a importancia da visibilidade e na práctica da imaxe como resistencia cultural, nun contexto crítico especialmente interesante para o estudo da produción cinematográfica de sociedades-culturas periféricas como a galega. Así, dende a perspectiva dos estudos culturais, a conceptualización e análise dos cinemas e representacións nacionais, a tese procura determinar se o cinema de ficción realizado en Galicia ofrece unha imaxe estereotipada das galegas e galegos e trata de definir os riscos fundamentais da súa caracterización.