Social network and their uses in the field of secundary education

  1. Pablo César Muñoz Carril
  2. Isabel Dans Álvarez de Sotomayor
  3. Mercedes González Sanmamed
Libro:
Social network analytics: computational research methods and tecniques
  1. Nilanjan Dey (ed. lit.)

Editorial: Academic Press USA

ISBN: 9780128154588

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 203-226

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 5 (18-02-2024)
  • Citas en Web of Science: 7 (29-10-2023)