The competition between the intensifiers dead and deadly: Some diachronic considerations

  1. Blanco-Suárez, Z.
Colección de libros:
Studies in Corpus Linguistics

ISSN: 1388-0373

ISBN: 9789027271914

Ano de publicación: 2013

Volume: 57

Páxinas: 71-90

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1075/SCL.57.08SUA GOOGLE SCHOLAR