Ma daddy wis dead chuffed on the dialectal distribution of the intensifier dead in Contemporary English

  1. Blanco-Suárez, Z.
Colección de libros:
Studies in Corpus Linguistics

ISSN: 1388-0373

ISBN: 9789027269744

Ano de publicación: 2014

Volume: 63

Páxinas: 151-171

Tipo: Artigo

DOI: 10.1075/SCL.63.12BLA GOOGLE SCHOLAR