New narratives in the age of visualization

  1. López-García, X.
  2. Pérez-Seijo, S.
  3. Vázquez-Herrero, J.
  4. García-Ortega, A.
Libro:
Information Visualization in The Era of Innovative Journalism

ISBN: 9780367360498

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 51-63

Tipo: Capítulo de libro