Cambio climático e paleoclimas cuaternarios

 1. Antonio Martínez Cortizas 1
 2. Marcos Valcárcel Díaz 1
 3. Augusto Pérez Alberti 1
 4. Francisco Castillo Rodríguez
 5. Ramón Blanco Chao 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-2611-2

Ano de publicación: 1999

Páxinas: 167-185

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 3 (26-09-2023)