Sexualidade online e condutas sexting

  1. Patricia Alonso Ruido, Yolanda Rodríguez Castro e María Lameiras Fernández
  2. María Lameiras Fernández
  3. Patricia Alonso Ruido
Libro:
Investigacións para explicar e avanzar en educación
  1. Cid Fernández, Xosé Manuel

Editorial: Andavira

ISBN: 978-84-88967-32-9

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 223-232

Tipo: Capítulo de libro