O baleiro da identidade: suxeito, tempo e nación en Robert Musil

  1. Ramón Máiz Suárez
Libro:
As Irmandades da Fala no seu tempo: perspectivas cruzadas
  1. Ramón Villares Paz (ed. lit.)
  2. Xosé M. Núñez Seixas (ed. lit.)
  3. Ramón Máiz Suárez (ed. lit.)

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-17802-28-8

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 193-225

Tipo: Capítulo de libro