As Irmandades da Fala no seu tempoperspectivas cruzadas

  1. Ramón Villares Paz ed. lit.
  2. Xosé M. Núñez Seixas ed. lit.
  3. Ramón Máiz Suárez ed. lit.

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-17802-28-8

Ano de publicación: 2021

Tipo: Libro

Resumo

Recóllense neste volume boa parte dos contributos aos tres congresos que, co gallo do centenario da fundación das Irmandades da Fala no 1916, foron realizados polo Consello da Cultura Galega os días 6 e 7 de outubro de 2016, 18 e 19 de outubro de 2017 e 4 e 5 de outubro de 2018. En cada un deles abordáronse tres cuestións específicas. En primeiro lugar, o contexto europeo e global no que xurdiron as Irmandades. A seguir, o seu contexto peninsular. En fin, a temperá interacción do novo galeguismo político coa diáspora americana e portuguesa