Teacher Development and Learning Ecologies: A Case Study Assisted by Atlas.ti

  1. Souto-Seijo, A.
  2. Estévez, I.
  3. Romero, P.
  4. González-Sanmamed, M.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5365 2194-5357

ISBN: 9783030701864

Ano de publicación: 2021

Volume: 1345 AISC

Páxinas: 116-126

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-70187-1_9 GOOGLE SCHOLAR