Numerical Analysis of Electromagnetic Fields

  1. Bilbao, J.
  2. Bravo, E.
  3. Garcia, O.
  4. Rebollar, C.
  5. Varela, C.
Colección de libros:
Power Systems

ISSN: 1860-4676 1612-1287

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 489-511

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-62191-9_19 GOOGLE SCHOLAR