A innovación na Formación Profesionalque, como e quen innova en Galicia

  1. Eva María Barreira Cerqueiras
  2. Laura Rego-Agraso
  3. Raquel Mariño Fernández
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2021

Número: 79

Páxinas: 24-26

Tipo: Artigo

Exportar: RIS

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.020)
  • Ano 2020
  • Factor de impacto da revista: 0,004
  • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 223/230

CIRC

  • Ciencias Sociais: C
  • Ciencias Humanas: C

Resumo

Neste texto realízase unha aproximación ao modelo de promoción da innovación no ámbito da Formación Profesional en Galicia, estabelecendo as distintas iniciativas existentes, así como unha serie de proxectos de carácter innovador desenvolvidos en centros de FP nos últimos anos. Finalmente, achéganse unha serie de conclusións sobre as posíbeis melloras a introducir neste modelo de innovación na FP galega.