Eva Aguilar-Mediavilla, Lucía Buil-Legaz, Raúl López-Penadés, Victor A. Sanchez-Azanza y Daniel Adrover-Roig (eds.) (2019): "Atypical language development in Romance languages". Ámsterdam: John Benjamin Publishing Company, 257 pp.

  1. Ogneva, Anastasiia 1
  1. 1 Universidade da Coruña
    info

    Universidade da Coruña

    La Coruña, España

    ROR https://ror.org/01qckj285

Revista:
Revista de investigación lingüística (RIL)

ISSN: 1139-1146

Ano de publicación: 2019

Título do exemplar: La perspectiva pragmática en el español

Número: 22

Páxinas: 503-506

Tipo: Recensión

Outras publicacións en: Revista de investigación lingüística (RIL)