Primeira fase do deseño dun programa de aprendizaxe da segunda lingua en Galicia

  1. Manoel Baña Castro
  2. Rosa María García Suárez
  3. María Salcines Martínez
Book:
Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001
  1. María Xesús Bugarín López (ed. lit.)
  2. Xosé Cajide Val (ed. lit.)
  3. Agustín Dosil Maceira (ed. lit.)
  4. Gregorio Ferreiro Fente (ed. lit.)
  5. Manuel González González (ed. lit.)
  6. Miguel Anxo Santos Rego (ed. lit.)

Publisher: Dirección Xeral de Política Lingüística ; Junta de Galicia / Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3465-4

Year of publication: 2002

Pages: 367-372

Congress: Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias (8. 2001. Santiago de Compostela)

Type: Conference paper