Erupción acneiforme en pacientes tratados con inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGF-R): A propósito de 4 casos

  1. Rodríguez Blanco, I.
  2. Ginarte Val, M.
  3. Peteiro, C.
  4. Toribio, J.
Zeitschrift:
Medicina Cutanea Ibero-Latino-Americana

ISSN: 0210-5187

Datum der Publikation: 2007

Ausgabe: 35

Nummer: 3

Seiten: 136-140

Art: Konferenz-Beitrag