Algunos rasgos del lenguaje juvenil en " Jack Frusciante è uscito dal gruppo " de Enrico Brizzi

  1. María Montes López 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Filoloxía Clásica, Francesa e Italiana
Libro:
De lenguas y lenguajes
  1. Alexandre Veiga Rodríguez (coord.)
  2. Miguel González Pereira (coord.)
  3. Montserrat Souto Gómez (coord.)

Editorial: Toxosoutos

ISBN: 8495622378

Ano de publicación: 2001

Páxinas: 173-178

Tipo: Capítulo de libro