Zona Salvaxeviolencia e cinema dirixido por mulleres no Estado español (2000-2018)

  1. García Cid, Eire
Dirixida por:
  1. Margarita Ledo Andión Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 19 de febreiro de 2021

Tribunal:
  1. Ana Catarina Santos Pereira Presidente/a
  2. Marta Pérez Pereiro Secretaria
  3. María Isabel Menéndez Menéndez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

A partir da norma heteropatriarcal obxecto-non suxeito que organiza a relación das mulleres tanto coa violencia, como coa Institución Cinematográfica, a presente investigación identificaría un modelo normativo que sinala as opcións preferíbeis de representación da violencia na cinematografía e cuxa función é (re)producir a ontoloxía das mulleres como xénero inerme. Acollendo como obxecto de estudo o cinema dirixido por mulleres no Estado español no período 2000-2018, a investigación explora se as directoras adhiren, resisten ou transgreden tal modelo; continuando a procura infinita do territorio imposíbel e prohibido: do lugar onde as mulleres son suxeito de todo, obxecto de ninguén.