A fraseoloxía inédita do dicionario de Eladio Rodríguez

 1. María Álvarez de la Granja 1
 2. Ernesto Xosé González Seoane 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Lingua, pobo e terra: estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal
 1. Manuel González González (ed. lit.)

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia / Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5236-6

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 163-189

Tipo: Capítulo de libro