A presenza do galego no léxico dispoñible do español de Galiciaanálise distribucional

 1. María Álvarez de la Granja 1
 2. Belén López Meirama 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias
 1. Eva Gugenberger (ed. lit.)
 2. Henrique Monteagudo Romero (ed. lit.)
 3. Gabriel Rei-Doval (ed. lit.)

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-92923-52-6

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 49-96

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 4 (29-09-2023)