Verdadeiro poeta foi, ou a poesia é demasiado séria

 1. J. Carlos Quiroga Díaz 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Ricardo Carvalho Calero, as formas do compromiso: Día das Letras Galegas 2020
 1. Francisco Antonio Cidrás Escáneo (ed. lit.)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

ISBN: 9788417595869

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 117-145

Tipo: Capítulo de libro