Verdadeiro poeta foi, ou a poesia é demasiado séria

  1. Carlos Quiroga 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Filoloxía Galega
Libro:
Ricardo Carvalho Calero, as formas do compromiso: Día das Letras Galegas 2020
  1. Francisco Cidrás (ed. lit.)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 9788417595869

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 117-145

Tipo: Capítulo de libro