As sociedades laborais

  1. Maite Cancelo
  2. Emilia Vázquez
Libro:
Informe sobre a Economía Social en Galicia 2019
  1. Maite Cancelo Márquez (coord.)
  2. Manuel Botana Agra (coord.)

Editorial: CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC

ISBN: 978-84-09-27628-8

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 39-60

Tipo: Capítulo de libro