Políticas públicas para o desenvolvemento da economía social e asociacionismo

  1. Alberto Vaquero García
  2. María Bastida Domínguez
  3. Ana Olveira Blanco
Libro:
Informe sobre a Economía Social en Galicia 2019
  1. María Teresa Cancelo Márquez (coord.)
  2. Manuel José Botana Agra (coord.)

Editorial: CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC

ISBN: 978-84-09-27628-8

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 177-198

Tipo: Capítulo de libro