Federalism in Multinational StatesOtto Bauer’s Theory

  1. Ramón Máiz Suárez
Libro:
The First World War and the Nationality Question in Europe: global Impact and Local Dynamics
  1. Xosé M. Núñez Seixas (coord.)

Editorial: Brill

ISBN: 9789004437951

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 87-114

Tipo: Capítulo de libro