Análise das descargas do vertido do Prestigeestudo metodolóxico e primeira valoración

  1. Mª do Carme García Negro 1
  2. Adolfo Carballo Penela 1
  3. Carlos Sebastián Villasante 1
  4. Gonzalo Rodríguez Rodríguez 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Economía Aplicada
Book:
Evaluación económica de las catástrofes marítimas
  1. González Laxe, Fernando (dir.)
  2. Martín Palmero, Federico (dir.)

Publisher: Netbiblo

ISBN: 978-84-9745-164-2

Year of publication: 2009

Pages: 139-168

Type: Book chapter