A utilidade dos puntos cuánticos

  1. BERMEJO,MANUEL R. 1
  2. GONZÁLEZ-NOYA,ANA M. 1
  3. MANEIRO,MARCELINO 1
  4. PEDRIDO,ROSA 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Química Inorgánica
Journal:
Boletín das ciencias

ISSN: 0214-7807

Year of publication: 2020

Year: 33

Issue: 89

Pages: 11-30

Type: Article

DOI: 10.54954/202089011 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor

More publications in: Boletín das ciencias