Godofredo de Reims e o "De consolatione philosophiae" de Boecio. Entre a tradición e a parodia

 1. Helena de Carlos Villamarín 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza
 1. Ramón Lorenzo (coord.)
 2. Santiago Fernández Mosquera (col.)
 3. Luis Iglesias Rábade (col.)
 4. Tomás Eduardo Jiménez Juliá (col.)
 5. Laura Pino Serrano (col.)
 6. José Antonio Puentes Romay (col.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-972-X

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 399-411

Tipo: Capítulo de libro