Chapter 5: Federalism in multinational states: Otto bauer's theory

  1. Máiz, R.
Colección de libros:
National Cultivation of Culture

ISSN: 1876-5645

Ano de publicación: 2021

Volume: 23

Páxinas: 87-114

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1163/9789004442245_006 GOOGLE SCHOLAR