Identidade propia e industrias creativas e culturaisO caso das rexións europeas

 1. Amoedo Meijide, José Manuel 1
 2. González López, Manuel 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela – Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Volume: 29

Número: 3

Páxinas: 49-68

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.29.3.6831 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

Neste artigo analizamos o impacto que ten a identidade cultural e a autonomía política na capacidade das rexións europeas para desenvolver o sector das industrias creativas e culturais. En primeiro lugar, facemos unha recompilación da literatura existente sobre os factores clave para explicar a aglomeración das ditas industrias. En segundo lugar, presentamos as nosas hipóteses sobre o efecto da identidade propia nas industrias culturais e creativas. A continuación, mostramos catro modelos econométricos que relacionan estes conceptos no caso das rexións europeas. Finalmente, expoñemos as principais conclusións do traballo, que poden resumirse na existencia dun impacto positivo da identidade propia no desenvolvemento das industrias creativas e culturais nas rexións europeas.

Referencias bibliográficas

 • Aguiar, E. (2014). Las industrias culturales y creativas en España. UAM-Accenture Working Paper #2014/13. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de: https://www.academia.edu/29627520/LAS_INDUSTRIAS_CULTURALES_Y_CREATIVAS_EN_ESPA%C3%91A
 • Amores, J. A. B., Salas, D. P., Melian, J. M. B., e Martinez, C. S. (2016). La clase creativa. Una aproximación a la realidad Española. Revista Internacional de Sociología, 74(2). DOI: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2016.74.2.032
 • Baier, E., Kroll, H., e Zenker, A. (2013). Regional autonomy with regard to innovation policy: A differentiated illustration of the European status quo. Working Papers Firm and Region No. R/2013. Karlsruhe, Germany: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21183.51366
 • Bernal, C. A., Blanco, C. E., Camacho, F., e Díaz, M. (2018). Industrias creativas y culturales: estudio desde el enfoque de la gestión del conocimiento. Información Tecnológica, 29(3), 15-28. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000300015
 • Boix, R., Lazzeretti, L., Capone, F., De Propris, L., e Sánchez, D. (2010). The geography of creative industries in Europe: A comparison analysis in Italy, France, the United Kingdom, Spain and Portugal. 50th Congress of the European Regional Science Association: "Sustainable Regional Growth and Development in the Creative Knowledge Economy". Jönköping, Sweden, 19-23 August 2010. Louvain-la-Neuve, Belgium: European Regional Science Association (ERSA). Recuperado de https://www.uv.es/raboixdo/references/2010/10007.pdf
 • Boix, R., Capone, F., De Propris, L., Lazzeretti L., e Sánchez, D. (2016). Comparing creative industries in Europe. European Urban and Regional Studies, 23(4), 935-940. DOI: https://doi.org/10.1177/0969776414541135
 • Boschma, R. A., e Fritsch, M. (2009). Creative class and regional growth: Empirical evidence from seven European countries. Economic Geography, 85(4), 391-424. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2009.01048.x
 • Escolano, S., e Escalona, A. I. (2017). Especialización, concentración y aglomeración espacial de los servicios intensivos en conocimiento en España. Documents d’Analisi Geografica, 63(1), 55-80. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/dag.328
 • European Commission. (2011). Cultural statistics. Luxembourg, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Recuperado de: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4- 47d8-905a-6fdc742b8605
 • European Commission. (2016). European social progress index. Luxembourg, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Recuperado de: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/social_progress
 • Eurostat. (s.f.a). Employment by age, economic activity and NUTS 2 regions. Luxembourg, Luxembourg: Eurostat. Recuperado de: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_r_lfe2en2&lang=en
 • Eurostat (s.f.b). Population aged 25-64 by educational attainment level, sex and NUTS 2 regions (%). Luxembourg, Luxembourg: Eurostat. Recuperado de: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_04&lang=en
 • Eurostat (s.f.c). Percentage of R&D expenditure over GDP in the NUTS 2. Luxembourg, Luxembourg: Eurostat. Recuperado de: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
 • Eurostat (s.f.d). Population density by NUTS 3 region. Luxembourg, Luxembourg: Eurostat. Recuperado de: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d3dens&lang=en
 • Florida, R. (2002). The rise of the creative class: Why cities without gays and rock bands are losing the economic development race. The Washington Monthly, May, 15-25. Recuperado de: https://creativeclass.com/wpcontent/uploads/2020/07/14%20The%20Rise%20of%20the%20Creative%20Class.pdf
 • Florida, R. (2005). Cities and the creative class. New York, NY: Routledge. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1540-6040.00034
 • Florida, R. (2010). La clase creativa: la transformación de la cultura del trabajo y el ocio en el siglo XXI. Barcelona: Paidós.
 • Friedman, T. L. (2009). The world is flat: A brief history of the twenty-first century. Bridgewater, NJ: Distributed by Paw Prints/Baker & Taylor.
 • González, M. (2009). Euro commentary: Regional differences in the growth patterns of knowledge-intensive business services: An approach based on the Spanish case. European Urban and Regional Studies, 16(1), 101- 106. DOI: https://doi.org/10.1177%2F0969776408098939
 • González, M., e Fernández, J. (2018). The role of intercultural, scientific and technological openness on innovation in European regions. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 31(3), 278-292. DOI: https://doi.org/10.1080/13511610.2017.1348934
 • Higgs, P., e Cunningham, S. (2008). Creative industries mapping: Where have we come from and where are we going? Creative Industries Journal, 1(1), 7-30. DOI: https://doi.org/10.1386/cij.1.1.7_1
 • In Grant, J. (2014). Seeking talent for creative cities: The social dynamics of innovation. Toronto, Canada: University of Toronto Press. DOI: https://doi.org/10.3138/9781442667938
 • Kenney, M. (2003). Understanding Silicon Valley: The anatomy of an entrepreneurial region. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Lins, H. N. (2011). Economía da cultura e ambiente urbano: termos do debate e ensaio de análise sobre Florianópolis. Revista Paranaense de Desenvolvimento, 120, 231-256. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990157
 • Lorenzo, M. (2017). As políticas culturais en Galicia. Grial: Revista Galega de Cultura, 55(215), 61-73. Recuperado de: http://interaccio.diba.cat/sites/interaccio.diba.cat/files/las_politicas_culturales_en_galicia_es_pt_marcos_lore nzo_0.pdf
 • Mahon, T., e Riambau, E. (1995). Las gentes de Silicon Valley: una comunidad que ya vive el futuro tecnológico. Barcelona: Planeta De Agostini.
 • Maroto, R., e Cabrerizo, C. (2013). La geografía de las industrias culturales y creativas en Europa. Madrid: Fundación Ideas. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=572418
 • Real Academia Galega. (s.f.a). Creatividade. En Real Academia Galega: Dicionario da Real Academia Galega. Recuperado de: https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/creatividade.
 • Real Academia Galega. (s.f.b). Creativo/a. En Real Academia Galega: Dicionario da Real Academia Galega. Recuperado de: https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/creativo.
 • Renaud, O., e Victoria-Feser, M. (2010). A robust coefficient of determination for regression. Journal of Statistical Planning and Inference, 140(7), 1852-1862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jspi.2010.01.008
 • Rey, G. (2009). Industrias culturales, creatividad y desarrollo. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Dirección de Relaciones Culturales y Científica. Recuperado de: http://www.lacult.unesco.org/docc/2009_Ind_Cult_CreativyDes_AECID.pdf
 • Tur-Viñes, V., García-Medina, I., e Hidalgo-Marí, T. (2018). Creative industries global conference. Proceeding Book. Alicante: Universidad de Alicante, Derpartamento de Comunicación y Psicología Social. DOI: http://dx.doi.org/10.14198/MEDCOM/2017/12_cmd
 • United Nations. (2010). Creative economy Report 2010 – Creative economy: A feasible development option. New York, NY: United Nations. Recuperado: de https://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf
 • Vence, X., e González, M. (2005). Los servicios intensivos en conocimiento, especialización y crecimiento en Europa. ICE, Revista de Economía, 824, 117-137. Recuperado de http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/810/810
 • Vence, X., e González, M. (2014). Regional concentration of knowledge-intensive business services in Europe. Environment and Planning. C, Government and Policy, 32(6), 1036-1058. DOI: https://doi.org/10.1068%2Fc11171r