Le rôle du facteur extra-linguistique dans la sous-catégorisation des adjectifs

 1. Nuria Rodríguez Pedreira 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Homenaxe ó profesor Camilo Flores
 1. José Luis Couceiro Pérez (coord.)
 2. Teresa García-Sabell Tormo (coord.)
 3. Manuel Míguez Ben (coord.)
 4. Emilio Montero Cartelle (coord.)
 5. Manuel Enrique Vázquez Buján (coord.)
 6. José María Viña Liste (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-789-1

Ano de publicación: 1999

Volume: 1

Páxinas: 332-349

Tipo: Capítulo de libro