Cibermedios locais e hiperlocais en Españamapa, modelos e produción informativa

  1. Negreira Rey, María Cruz
Dirixida por:
  1. Xosé López García Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 26 de novembro de 2020

Tribunal:
  1. Andreu Casero Ripollés Presidente/a
  2. Alba Silva Rodríguez Secretaria
  3. José Rúas Araújo Vogal

Tipo: Tese

Resumo

O ecosistema dos medios de proximidade sufriu unha profunda transformación derivada da crise económica e da industria mediática tradicional, que deixou múltiples áreas xeográficas sen unha cobertura informativa local. No contexto da sociedade rede, a cidadanía demanda unha información próxima e confiable, necesidade ante a cal xorden novos modelos de medios nos ámbitos local e hiperlocal. A investigación parte do mapeo e análise dos cibermedios locais e hiperlocais en España. O estudo de dez casos permite analizar a produción informativa, os modelos profesionais e de negocio, e as formas de interacción cos usuarios. A través dunha enquisa aos seus promotores, abórdase o crecemento dos cibermedios hiperlocais, unha tendencia en auxe no panorama internacional.