Autonomía enerxética local e desenvolvemento rural sustentableanálise da predisposición a participar en comunidades enerxéticas renovables

 1. López Cabarcos, María Ángeles 1
 2. Romero Castro, Noelia
 3. Miramontes Viña, Vanessa 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Título do exemplar: Special Issue: Socio-economic challenges of demographic change

Volume: 29

Número: 2

Páxinas: 141-166

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.29.2.6914 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 3 (23-01-2024)
 • Citas en Dimensions: 1 (24-02-2024)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2020
 • Impacto SJR da revista: 0.159
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Marketing Cuartil: - Posición na área: 157/222
 • Área: Organizational Behavior and Human Resource Management Cuartil: - Posición na área: 192/248
 • Área: Business, Management and Accounting (miscellaneous) Cuartil: - Posición na área: 269/412
 • Área: Finance Cuartil: - Posición na área: 258/315
 • Área: Development Cuartil: - Posición na área: 219/314
 • Área: Demography Cuartil: - Posición na área: 84/125
 • Área: Economics and Econometrics Cuartil: Q4 Posición na área: 580/743

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2020
 • Factor de impacto da revista: 0,090
 • Ámbito: ECONOMÍA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 94/170

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2020
 • CiteScore da revista: 0.4
 • Área: Economics and Econometrics Percentil: 12

Dimensions

(Datos actualizados na data de 24-02-2024)
 • Total de citas: 1
 • Citas recentes (2 anos): 1
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.49

Resumo

As comunidades enerxéticas renovables (CER) postuláronse na literatura académica como unha potencial fonte de oportunidades para o desenvolvemento rural sustentable. As novas liñas estratéxicas do Goberno da nación apuntan a que poderían empezar a incentivarse dun modo máis contundente, polo que se fai necesario a análise dos condicionantes da predisposición a participar e/ou investir neste tipo de iniciativas. Con base na información recollida a través dunha enquisa nunha pequena localidade de Galicia, analizamos mediante técnicas cuantitativas (análises de compoñentes principais e de regresión múltiple) as características sociodemográficas e sociopsicolóxicas que determinan a predisposición a participar e/ou investir nunha CER rural. Os resultados revelan que o xénero, o nivel de renda e un factor de capital social relacionado coa confianza e a cooperación resultan significativos. Estes resultados permítennos formular conclusións e recomendacións para investigadores, promotores e lexisladores.

Referencias bibliográficas

 • Aldás, J., e Uriel, E. (2017). Análisis multivariante aplicado con R. 2ª ed. Madrid: Paraninfo.
 • Bauwens, T. (2016). Explaining the diversity of motivations behind community renewable energy. Energy Policy, 93, 278-290. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.017
 • Bauwens, T., e Devine-Wright, P. (2018). Positive energies? An empirical study of community energy participation and attitudes to renewable energy. Energy Policy, 118, 612-625. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.03.062
 • Becker, S., Kunze, C., e Vancea, M. (2017). Community energy and social entrepreneurship: Addressing purpose, organisation and embeddedness of renewable energy projects. Journal of Cleaner Production, 147, 25-36. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.048
 • Bergek, A., Mignon, I., e Sundberg, G. (2013). Who invests in renewable electricity production? Empirical evidence and suggestions for further research. Energy Policy, 56, 568-581. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.01.038
 • Berka, A. L., e Creamer, E. (2018). Taking stock of the local impacts of community owned renewable energy: A review and research agenda. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 3400-3419. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.10.050
 • Boon, F. P., e Dieperink, C. (2014). Local civil society based renewable energy organisations in the Netherlands: Exploring the factors that stimulate their emergence and development. Energy Policy, 69, 297-307. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.01.046
 • Braito, M., Flint, C., Muhar, A., Penker, M., e Vogel, S. (2017). Individual and collective socio-psychological patterns of photovoltaic investment under diverging policy regimes of Austria and Italy. Energy Policy, 109, 141-153. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.063
 • Broughel, A. E., e Hampl, N. (2018). Community financing of renewable energy projects in Austria and Switzerland: Profiles of potential investors. Energy Policy, 123, 722-736. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.054
 • Campos, I., et al. (2020). Regulatory challenges and opportunities for collective renewable energy prosumers in the EU. Energy Policy, 138. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111212
 • Capellán-Pérez, I., Campos-Celador, A., e Terés-Zubiaga, J. (2018). Renewable energy cooperatives as an instrument towards the energy transition in Spain. Energy Policy, 123, 215-229. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.064
 • Cato, M. S., Arthur, L., Keenoy, T., e Smith, R. (2008). Entrepreneurial energy: Associative entrepreneurship in the renewable energy sector in Wales. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 14(5), 313-329. DOI: https://doi.org/10.1108/13552550810897678
 • Cayuela, L. (2009). Modelos lineales en R: regresión, ANOVA y ANCOVA. Recuperado de: https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_asignaturas/asig202218/informacion_academica/2- Modelos%20lineales.pdf
 • Christmann, G. B. (2014). Social entrepreneurs on the periphery: Uncovering emerging pioneers of regional development. DisP-The Planning Review, 50(1), 43-55. DOI: https://doi.org/10.1080/02513625.2014.926725
 • Clausen, L. T., e Rudolph, D. (2020). Renewable energy for sustainable rural development: Synergies and mismatches. Energy Policy, 138, 111289. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111289
 • Cohen, J., e Cohen, P. (1975). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioural sciences. Hoboken, NJ: Wiley.
 • Copena Rodríguez, D., e Simón Fernández, X. (2018a). Enerxía eólica e desenvolvemento local en galicia: os parques eólicos singulares municipais. Revista Galega de Economía, 27(1), 31-48. Recuperado de: https://revistas.usc.gal/index.php/rge/article/view/5223
 • Copena Rodríguez, D., e Simón Fernández, X. (2018b). Wind farms and payments to landowners: Opportunities for rural development for the case of Galicia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 95, 38-47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.06.043
 • D’Souza, C., e Yiridoe, E. K. (2014). Social acceptance of wind energy development and planning in rural communities of Australia: A consumer analysis. Energy Policy, 74, 262-270. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.08.035
 • Dammers, E., e Keiner, M. (2006). Rural development in Europe. DisP-The Planning Review, 42(166), 5-15. DOI: https://doi.org/10.1080/02513625.2006.10556958
 • Dobigny, L. (2019). Sociotechnical morphologies of rural energy autonomy in Germany, Austria and France. En F. López, M. Pellegrino e O. Coutard (Eds.), Local energy autonomy: Spaces, scales, politics (pp. 185-211). London, UK: ISTE/Wiley.
 • Dóci, G., e Gotchev, B. (2016). When energy policy meets community: Rethinking risk perceptions of renewable energy in Germany and the Netherlands. Energy Research and Social Science, 22, 26-35. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.08.019
 • Dóci, G., e Vasileiadou, E. (2015). “Let’s do it ourselves” individual motivations for investing in renewables at community level. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, 41-50. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.051
 • Dütschke, E., e Wesche, J. P. (2018). The energy transformation as a disruptive development at community level.
 • Energy Research and Social Science, 37, 251-254. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.030
 • Engelken, M., Römer, B., Drescher, M., Welpe, I. M., e Picot, A. (2016). Comparing drivers, barriers, and opportunities of business models for renewable energies: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 795-809. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.163
 • European Court of Auditors. (2018). Renewable energy for sustainable rural development: significant potential synergies, but mostly unrealized. Special Report No. 05. Luxembourg, Luxembourg: ECA. Recuperado de: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_EN.pdf
 • Fergen, J., e Jacquet, J. B. (2016). Beauty in motion: Expectations, attitudes, and values of wind energy development in the rural U. S. Energy Research & Social Science, 11, 133-141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.09.003
 • Fleiß, E., Hatzl, S., Seebauer, S., e Posch, A. (2017). Money, not morale: The impact of desires and beliefs on private investment in photovoltaic citizen participation initiatives. Journal of Cleaner Production, 141, 920-927. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.123
 • Franklin, J. B., Sathish, T., Vinithkumar, N. V., e Kirubagaran, R. (2020). A novel approach to predict chlorophyll-a in coastal-marine ecosystems using multiple linear regression and principal component scores. Marine Pollution Bulletin, 152, 110902. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.110902
 • Fraune, C. (2015). Gender matters: Women, renewable energy, and citizen participation in Germany. Energy Research and Social Science, 7, 55-65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.02.005
 • Groth, T. M., e Vogt, C. A. (2014). Rural wind farm development: Social, environmental and economic features important to local residents. Renewable Energy, 63, 1-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.08.035
 • Haggett, C., e Aitken, M. (2015). Grassroots energy innovations: The role of community ownership and investment. Current Sustainable Renewable Energy Reports, 2, 98-104. DOI: https://doi.org/10.1007/s40518-015-0035-8
 • Hai, M. A. (2019). Rethinking the social acceptance of solar energy: Exploring “states of willingness” in Finland. Energy Research and Social Science, 51, 96-106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.12.013
 • Heaslip, E., Costello, G. J., e Lohan, J. (2016). Assessing good-practice frameworks for the development of sustainable energy communities in Europe: Lessons from Denmark and Ireland. Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 4(3), 307-319. DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13044/j.sdewes.2016.04.0024
 • Herbes, C., Brummer, V., Rognli, J., Blazejewski, S., e Gericke, N. (2017). Responding to policy change: New business models for renewable energy cooperatives – Barriers perceived by cooperatives’ members. Energy Policy, 109, 82-95. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.06.051
 • Hewitt, R. J., et al. (2019). Social innovation in community energy in Europe: A review of the evidence. Frontiers in Energy Research, 7, 1-27. DOI: https://doi.org/10.3389/fenrg.2019.00031
 • Hicks, J., e Ison, N. (2011). Community-owned renewable energy (CRE): Opportunities for rural Australia. Rural Society, 20(3), 244-255. DOI: https://doi.org/10.5172/rsj.20.3.244
 • Hicks, J., e Ison, N. (2018). An exploration of the boundaries of ‘community’ in community renewable energy projects: Navigating between motivations and context. Energy Policy, 113, 523-534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.031
 • Igliński, B., Buczkowski, R., e Cichosz, M. (2015). Biogas production in Poland - Current state, potential and perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, 686-695. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.013
 • Información Xeográfica de Galicia. (2019). GIS: Cartografía de Galicia en formato vectorial SHP para Sistemas de Información Geográfica. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Recuperado de: http://mapas.xunta.gal
 • Instituto Galego de Estatística. (2020). Baltar. Santiago de Compostela: IGE. Recuperado de: https://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?paxina=002003001&c=- 1&ruta=fichas%2Fbdmunicipal_tablas.jsp%3FESP%3D32005
 • Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (2019). Mapas de potenciales de biomasa. Madrid: IDAE.
 • Janhunen, S., Hujala, M., e Pätäri, S. (2014). Owners of second homes, locals and their attitudes towards future rural wind farm. Energy Policy, 73, 450-460. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.05.050
 • Kalkbrenner, B. J., e Roosen, J. (2016). Citizens’ willingness to participate in local renewable energy projects: The role of community and trust in Germany. Energy Research and Social Science, 13, 60-70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.12.006
 • Klein, S. J. W., e Coffey, S. (2016). Building a sustainable energy future, one community at a time. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 867-880. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.129
 • Koirala, B. P., et al. (2018). Trust, awareness, and independence: Insights from a socio-psychological factor analysis of citizen knowledge and participation in community energy systems. Energy Research and Social Science, 38, 33-40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.01.009
 • Koirala, B. P., Koliou, E., Friege, J., Hakvoort, R. A., e Herder, P. M. (2016). Energetic communities for community energy: A review of key issues and trends shaping integrated community energy systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 56, 722-744. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.11.080
 • Laboratorio de Cartografía y Sistema de Información Geográfica. (2019). Mapa del potencial geotérmico de Galicia. Valladolid: Universidad de Valladolid, Laboratorio de Cartografía y Sistema de Información Geográfica.
 • Li, L. W., Birmele, J., Schaich, H., e Konold, W. (2013). Transitioning to Community-owned Renewable Energy: Lessons from Germany. Procedia Environmental Sciences, 17, 719-728. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.089
 • Li, L. W., e Yu, Y. H. (2016). Planning low carbon communities: Why is a self-sustaining energy management system indispensable? Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy, 11(4), 371-376. DOI: https://doi.org/10.1080/15567249.2011.647243
 • López-Iglesias, E., Peón, D., e Rodríguez-Álvarez, J. (2018). Mobility innovations for sustainability and cohesion of rural areas: A transport model and public investment analysis for Valdeorras (Galicia, Spain). Journal of Cleaner Production, 172, 3520-3534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.149
 • López-Roldán, P., e Fachelli, S. (2016). Metodología de la investigación social cuantitativa (parte III, cap. III). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. DOI: http://ddd.uab.cat/record/142928
 • Lowitzsch, J., e Hanke, F. (2019). Renewable energy cooperatives. En J. Lowitzsch (Ed.), Energy transition: Financing consumer co-ownership in renewables (pp. 139-162). Cham, Switzerland: Palgrave MacMillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93518-8
 • Mahzouni, A. (2019). The role of institutional entrepreneurship in emerging energy communities: The town of St. Peter in Germany. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 107, 297-308. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.011
 • Markantoni, M., e Woolvin, M. (2013). The role of rural communities in the transition to a low-carbon Scotland: A review. Local Environment, 20(2), 202-219. DOI: https://doi.org/10.1080/13549839.2013.834880
 • Martínez-Filgueira, X., Peón, D., e López-Iglesias, E. (2017). Intra-rural divides and regional planning: an analysis of a traditional emigration region (Galicia, Spain). European Planning Studies, 25(7), 1237-1255. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1319465
 • Meijer, M. (2018). Community-led Government-fed and informal. Exploring planning from below in depopulating regions across Europe. Vianen, Netherlands: Proefschriftmaken.nl. Recuperado de: https://repository.ubn.ru.nl//bitstream/handle/2066/183214/183214.pdf?sequence=1
 • Mey, F., e Diesendorf, M. (2018). Who owns an energy transition? Strategic action fields and community wind energy in Denmark. Energy Research and Social Science, 35, 108-117. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.044
 • Mignon, I., e Rüdinger, A. (2016). The impact of systemic factors on the deployment of cooperative projects within renewable electricity production – An international comparison. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 65, 478-488. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.07.026
 • Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2019). Masas de agua superficial (polígonos) PHC 2015-2021. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación/Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Recuperado de: https://www.mapama.gob.es/ide/metadatos/srv/spa/metadata.show?uuid=bb612c55-2729-4f31-bf4f-b5e190d74b46
 • Mitchell, R. C., e Carson, R. T. (1989). Using surveys to value public goods: The contingent valuation method. Resources for the future. Toronto, Canada: RTF Press.
 • Moroni, S., Alberti, V., Antoniucci, V., e Bisello, A. (2019). Energy communities in the transition to a low-carbon future: A taxonomical approach and some policy dilemmas. Journal of Environmental Management, 236, 45-53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.01.095
 • Moula, M. M. E., et al. (2013). Researching social acceptability of renewable energy technologies in Finland. International Journal of Sustainable Built Environment, 2(1), 89-98. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2013.10.001
 • Nadaï, A., et al. (2015). French policy localism: Surfing on ‘Positive Energie Territories’ (Tepos). Energy Policy, 78, 281-291. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.12.005
 • Nardo, M., Saisana, M., Tarantola, A., e Stefano, S. (2005). Tools for composite indicators building. Report number: JRC31473. Sevilla: European Commission, Joint Research Centre (JRC). Recuperado de: http://collection.europarchive.org/dnb/20070702132253/http://farmweb.jrc.ec.europa.eu/ci/Document/E UR 21682 EN.pdf
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). Linking renewable energy to rural development executive summary. Paris, France: OECD. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264180444-en Paredes-Sánchez, J. P., López-Ochoa, L. M., López-González, L. M., Las-Heras-Casas, J., y Xiberta-Bernat, J. (2018). Energy utilization for distributed thermal production in rural areas: A case study of a self-sustaining system in Spain. Energy Conversion and Management, 174, 1014-1023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.08.080
 • Pazo, A. J., e Moragón, M. P. (2018). El despoblamiento en Galicia. la visualización de la “catástrofe”. Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 24, 123-154. DOI: https://doi.org/10.4422/ager.2018.02
 • Perlaviciute, G., e Steg, L. (2014). Contextual and psychological factors shaping evaluations and acceptability of energy alternatives: Integrated review and research agenda. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 35, 361-381. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.04.003
 • Pettazzi, A., e Salsón, S. (2011). Atlas de radiación solar de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura (MeteoGalicia, Área de Observación e Climatoloxía). Recuperado de: https://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/novas/Atlas_Radiacion_Solar_Galicia_gl.pdf
 • Regueiro Ferreira, R. M. (2019). Capital social y derechos de propiedad : del valor al precio de los solares “eólicos” en Galicia, 1995-2008. Revista Galega de Economía, 28(1), 31-39. DOI: https://doi.org/10.15304/rge.28.1.6161
 • Rogers, J. C., Simmons, E. A., Convery, I., e Weatherall, A. (2008). Public perceptions of opportunities for community-based renewable energy projects. Energy Policy, 36(11), 4217-4226. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.07.028
 • Romero-Rubio, C., e de Andrés Díaz, J. R. (2015). Sustainable energy communities: A study contrasting Spain and Germany. Energy Policy, 85, 397-409. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.06.012
 • Rommel, J., Radtke, J., von Jorck, G., Mey, F., e Yildiz, Ö. (2018). Community renewable energy at a crossroads: A think piece on degrowth, technology, and the democratization of the German energy system. Journal of Cleaner Production, 197, 1746-1753. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.114
 • Ruiz-Fuensanta, M. J., Gutiérrez-Pedrero, M. J., e Tarancón, M. A. (2019). The role of regional determinants in the deployment of renewable energy in farms. The case of Spain. Sustainability, 11(21), 5937. DOI: https://doi.org/10.3390/su11215937
 • Salm, S. (2018). The investor-specific price of renewable energy project risk – A choice experiment with incumbent utilities and institutional investors. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 1364-1375. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.009
 • Salm, S., Hille, S. L., y Wüstenhagen, R. (2016). What are retail investors’ risk-return preferences towards renewable energy projects? A choice experiment in Germany. Energy Policy, 97, 310-320. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.07.042
 • Seyfang, G., Park, J. J., e Smith, A. (2013). A thousand flowers blooming? An examination of community energy in the UK. Energy Policy, 61, 977-989. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.06.030
 • Simón, X., Copena, D., e Montero, M. (2019). Strong wind development with no community participation. The case of Galicia (1995-2009). Energy Policy, 133, 110930. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110930
 • Slee, B. (2015). Is there a case for community-based equity participation in Scottish on-shore wind energy production? Gaps in evidence and research needs. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 540-549. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.064
 • Sovacool, B. K. (2014). What are we doing here? Analyzing fifteen years of energy scholarship and proposing a social science research agenda. Energy Research and Social Science, 1, 1-29. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.02.003
 • Strachan, P. A., Cowell, R., Ellis, G., Sherry-Brennan, F., e Toke, D. (2015). Promoting Community Renewable Energy in a Corporate Energy World. Sustainable Development, 23(2), 96-109. DOI: https://doi.org/10.1002/sd.1576
 • Süsser, D., Döring, M., e Ratter, B. M. W. (2017). Harvesting energy: Place and local entrepreneurship in community-based renewable energy transition. Energy Policy, 101, 332-341. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.10.018
 • Süsser, D., e Kannen, A. (2017). Renewables? Yes, please!’: perceptions and assessment of community transition induced by renewable-energy projects in North Frisia. Sustainability Science, 12(4), 563-578. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-017-0433-5
 • Tapia, C., et al. (2017). Profiling urban vulnerabilities to climate change: An indicator-based vulnerability assessment for European cities. Ecological Indicators, 78, 142-155. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.02.040
 • Urban, B., e George, J. (2018). An empirical study on measures relating to impact investing in South Africa. International Journal of Sustainable Economy, 10(1), 61-77. DOI: https://doi.org/10.1504/IJSE.2018.088622
 • van Veelen, B., e Haggett, C. (2017). Uncommon Ground: The Role of Different Place Attachments in Explaining Community Renewable Energy Projects. Sociologia Ruralis, 57(S1), 533-554. DOI: https://doi.org/10.1111/soru.12128
 • Varela-Vázquez, P., e Sánchez-Carreira, M. D. C. (2015). Socioeconomic impact of wind energy on peripheral regions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, 982-990. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.045
 • Viardot, E. (2013). The role of cooperatives in overcoming the barriers to adoption of renewable energy. Energy Policy, 63, 756-764. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.08.034
 • Von Bock Und Polach, C., Kunze, C., Maaß, O., e Grundmann, P. (2015). Bioenergy as a socio-technical system: The nexus of rules, social capital and cooperation in the development of bioenergy villages in Germany. Energy Research and Social Science, 6, 128-135. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.02.003
 • Walker, G., y Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy: What should it mean? Energy Policy, 36(2), 497-500. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019
 • Warren, C. R., e McFadyen, M. (2010). Does community ownership affect public attitudes to wind energy? A case study from south-west Scotland. Land Use Policy, 27(2), 204-213. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.12.010
 • World Bank, e Technical University of Denmark. (2019). Global wind atlas. Washington DC, WA: World Bank / Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark.
 • Wüstenhagen, R., e Menichetti, E. (2012). Strategic choices for renewable energy investment: Conceptual framework and opportunities for further research. Energy Policy, 40(1), 1-10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.06.050
 • Yildiz, Ö. (2014). Financing renewable energy infrastructures via financial citizen participation – The case of Germany. Renewable Energy, 68(2014), 677-685. DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2014.02.038