Productive vs. residential economyfactors behind the recovery of rural areas in socioeconomic decline

 1. David Peón 1
 2. Xosé-Manuel Martínez-Filgueira 1
 3. Edelmiro López Iglesias 2
 1. 1 Universidade da Coruña
  info

  Universidade da Coruña

  La Coruña, España

  ROR https://ror.org/01qckj285

 2. 2 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Volume: 29

Número: 2

Páxinas: 111-140

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.29.2.6744 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 7 (01-09-2023)
 • Citas en Dialnet Métricas: 2 (21-09-2023)
 • Citas en Dimensions: 7 (03-03-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2020
 • Impacto SJR da revista: 0.159
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Marketing Cuartil: - Posición na área: 157/222
 • Área: Organizational Behavior and Human Resource Management Cuartil: - Posición na área: 192/248
 • Área: Business, Management and Accounting (miscellaneous) Cuartil: - Posición na área: 269/412
 • Área: Finance Cuartil: - Posición na área: 258/315
 • Área: Development Cuartil: - Posición na área: 219/314
 • Área: Demography Cuartil: - Posición na área: 84/125
 • Área: Economics and Econometrics Cuartil: Q4 Posición na área: 580/743

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2020
 • Factor de impacto da revista: 0,080
 • Ámbito: ECONOMÍA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 99/170

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2020
 • CiteScore da revista: 0.4
 • Área: Economics and Econometrics Percentil: 12

Dimensions

(Datos actualizados na data de 03-03-2023)
 • Total de citas: 7
 • Citas recentes: 6
 • Field Citation Ratio (FCR): 4.66

Resumo

A análise e explicación das diversas dinámicas rurais poderían contribuír ao deseño dunhas políticas de desenvolvemento rural mellor orientadas. Centrámonos en Galicia como caso de estudo dunha rexión en declive demográfico, co fin de identificar os factoresasociados coa recuperación dalgunhas zonas rurais. Dado que envellecemento e despoboamento adoitan ser herdanza de fortes procesos migratorios do pasado, e dos desequilibrios resultantes, empregamos o método estatístico de Martínez Filgueira, Peóne López Iglesias (2017) para eliminar a deriva demográfica debida á migración pretérita. Logo, realizamos unha análise estatística multivariante que explora a relación entre o crecemento demográfico dos distintos concellos, máis alá da deriva, cun total de50 indicadores en 10 dominios, tanto territoriais como de infraestruturas ou afastamento, diversificación económica, rendibilidade das empresas, capital humano ou de calidade de vida, como do acceso a servizos públicos ou de tendencias de ‘rurbanización’. Obtemos, así, unha evidencia mixta da dicotomía “emprendemento vs. calidade de vida”. Os principais resultados son as economías de aglomeración –distancia ás cidades e tamaño da capital de comarca–e o impacto positivo de variables socioeconómicas como renda dispoñible e stock de capital humano. Ademais, obtense unha correspondencia entre as zonas rurais en recuperación e unha maior densidade de empresas e autónomos no sector servizos.

Información de financiamento

This research has received the funding of the Program for the “Consolidation and Structuring of Competitive Research Units - Research Networks (Redes de Investigación)" (Ref. ED341D R2016/014), Proxectos Plan Galego IDT, from the Xunta de Galicia (Spain).

Financiadores

Referencias bibliográficas

 • Akgün, A. A., Baycan, T., & Nijkamp, P. (2015). Rethinking on sustainable rural development. European Planning Studies,23(4), 678-692. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2014.945813
 • Artz, G. M., Cho, I., Guo, Z., Kim, Y., Orazem, P. F., & Yu, L. (2015). Eighty years of research on rural economic development, agglomeration, migration, commuting, income, innovation, and entrepreneurship: The Iowa State human capital tradition. AgBioForum,18(3), 243-251. Retrieved from: http://www.agbioforum.org/v18n3/v18n3a02-artz.htm
 • Barbut, L. (2009). L’évaluation ex post du PDRN: un regard instructif sur le passé pour améliorer l’avenir. Notes et Études Socio-Économiques,33, 7-39. Retrieved from: http://37.235.92.116/IMG/pdf_nese091133A1.pdf
 • Bryden, J., & Munro, G. (2000). New approaches to economic development in peripheral rural regions. Scottish Geographical Journal,116(2), 111-124. DOI: https://doi.org/10.1080/00369220018737085
 • Bureau, J. C. (2016). Workshop 1: Jobs, growth and investment in the wider rural economy. Cork 2.0 Conference on Rural Development, 5th Sept 2016, Cork, Ireland. Retrieved from: https://enrd.ec.europa.eu/cork-20-and-future-rural-development_en
 • Collantes, F., Pinilla, V., Sáez, L A., & Silvestre, J. (2014). Reducing depopulation in rural Spain: The impact of immigration. Population, Space and Place, 20(7), 606-621. DOI: https://doi.org/10.1002/psp.1797
 • Eguía, B., & Aldaz, L. (2019). Valoración de la vulnerabilidad demográfica y económica a escala local. El caso del País Vasco. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, XXIII(628). DOI: https://doi.org/10.1344/sn2019.23.22717
 • Eliasson, K., Westlund, H., & Johansson, M. (2015). Determinants of net migration to rural areas, and the impacts of migration on rural labour markets and self-employment in rural Sweden. European Planning Studies,23(4), 693-709. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2014.945814
 • Elshof, H., van Wissen, L., & Mulder, C. H. (2014). The self-reinforcing effects of population decline: An analysis of differences in moving behaviour between rural neighbourhoods with declining and stable populations. Journal of Rural Studies,36, 285-299. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.09.006
 • European Commission. (2013). Rural Development in the European Union. Statistical and Economic Information-Report2013. Brussels, Belgium: European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
 • Eurostat. (2011) The degree of urbanization (DEGURBA). Luxembourg, Luxembourg: Eurostat. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA
 • Fernández Leiceaga, X., & López Iglesias, E. (2000). Estrutura económica de Galiza. Santiago de Compostela: Laiovento.
 • Fernández, M., & Peón, D. (2017). Desafios dunha sociedade avellentada e en declive: desequilibrios territoriais e prestacion de servizos. Foro Económico de Galicia, Documento 20/2017.
 • Figueiredo, E. (2009). One rural, two visions: Environmental issues and images on rural areas in Portugal. Journal of European Countryside,1(1), 9-21. DOI: https://doi.org/10.2478/v10091-009-0002-8
 • IGE. (2011). Clasificación do grao de urbanización das parroquias e concellos galegos (GU 2011). Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística.Retrieved from: http://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl
 • IGE. (2016). Clasificación das parroquias e concellos galegos segundo o grao de urbanización (GU 2016). Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística. Retrieved from: http://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl
 • Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2014). Applied multivariate statistical analysis, vol. 4. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Li, M., Goetza, S. J., Partridge, M., & Fleming, D.A. (2016). Location determinants of high-growth firms. Entrepreneurship and Regional Development,28(1–2), 97-125.DOI: https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1109003
 • López Iglesias, E. (1995). Demografía e estruturas agrarias. Análise da dinámica demográfica e das mudanças nas estruturas fundiárias da agricultura galega, 1950-1993. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 • López Iglesias, E. (2013). A gobernanza e xestión do medio rural galego a comezos do século XXI: Reflexións e propostas para o debate. In R. Rodríguez González (Coord.), Galicia, un mundo rural vivo (pp. 130-147). Lalín (Pontevedra): Universidad Internacional Menéndez Pelayo / Concello de Lalín. Retrieved from: https://lalin.gal/files/Galicia%20un%20mundo%20rural%20vivo%20baja.pdf
 • López Iglesias, E., Peón, D., & Rodríguez Álvarez, J. (2018). Mobility innovations for sustainability and cohesion of rural areas: A transport model and public investment analysis for Valdeorras (Galicia, Spain). Journal of Cleaner Production, 172, 3520-3534. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.149
 • Marsden, T., & Sonnino, R. (2008). Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies,24, 422-431. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.04.001
 • Martínez Filgueira, X., Peón, D., & López Iglesias, E. (2017). Intra-rural divides and regional planning within regions in demographic decline. Analysis of a traditional emigration region (Galicia, Spain). European Planning Studies,25(7), 1237-1255. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1319465
 • Peón, D., & Martínez Filgueira, X. (2019). Determinants of investing in innovative activities by agri-food and KIBS firms inrural areas: An exploratory analysis. Journal of Small Business Management. DOI: https://doi.org/10.1111/jsbm.12513
 • Míguez Macho, L. (2013). Gobierno y gestión del medio rural en Galicia. La reforma de la administración local. In R. Rodríguez González (Coord.), Galicia, un mundo rural vivo (pp. 148-159). Lalín (Pontevedra): Universidad Internacional Menéndez Pelayo / Concello de Lalín. Retrieved from: https://lalin.gal/files/Galicia%20un%20mundo%20rural%20vivo%20baja.pdf
 • Phelan, C., & Sharpley, R. (2011). Exploring agritourism entrepreneurship in the UK. Tourism Planning & Development,8(2), 121-136. DOI: https://doi.org/10.1080/21568316.2011.573912
 • Revelle, W. (2017). Psych: Procedures for personality and psychological research. Version = 1.75.Evanston, IL:Northwestern University. Retrieved from: https://CRAN.R-project.org/package=psych
 • Rizzo, A. (2016). Declining, transition and slow rural territories in southern Italy: Characterizing the intra-rural divides. European Planning Studies,24(2), 231-253. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1079588
 • Salvati, L., & Carlucci, M. (2016). Patterns of sprawl: The socioeconomic and territorial profile of dispersed urban areas in Italy. Regional Studies,50(8), 1346-1359. DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1009435
 • Sánchez-Zamora, P., Gallardo-Cobos, R., & Ceña-Delgado, F. (2014). Rural areas face the economic crisis: Analyzing the determinants of successful territorial dynamics. Journal of Rural Studies,35, 11-25. DOI:https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.03.007
 • Smailes, P. J., Argent, N., & Griffin, L.C. (2002). Rural population density: Its impact on social and demographic aspects of rural communities. Journal of Rural Studies,18, 385-404. DOI: https://doi.org/10.1016/S0743-0167(02)00033-5
 • Spoor, M. (2013). Multidimensional social exclusion and the ‘rural-urban divide’ in Eastern Europe and Central Asia. Sociologia Ruralis,53(2), 139-157. DOI: https://doi.org/10.1111/soru.12008
 • Stephens, H. M., Partridge, M. D., & Faggian, A. (2013). Innovation, entrepreneurship and economic growth in lagging regions. Journal of Regional Science,53(5), 778-812. DOI: https://doi.org/10.1111/jors.12019
 • Xunta de Galicia. (2013). Plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, Horizonte 2020. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza. Retrieved from:http://www.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=577713&name=DLFE-19604.pdf
 • Xunta de Galicia. (2014). Diagnóstico de situación socioeconómica e territorial de Galicia para a elaboración dos POs FEDER e FSE Galicia 2014-2020.Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Facenda. Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Retrieved from:http://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/1347376/Diagnostico-Socioeconomico-Galicia-gal.pdf/a2b3ac61-d536-4058-9346-d3d0e18fb752