Desafíos socioeconómicos do cambio demográfico

 1. Melchor Fernández Fernández 1
 2. Celia López Penabad 1
 3. Ana Iglesias Casal 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2020

Volume: 29

Número: 2

Páxinas: 1-3

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (02-06-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2020
 • Impacto SJR da revista: 0.159
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Marketing Cuartil: - Posición na área: 156/212
 • Área: Organizational Behavior and Human Resource Management Cuartil: - Posición na área: 192/236
 • Área: Business, Management and Accounting (miscellaneous) Cuartil: - Posición na área: 268/391
 • Área: Finance Cuartil: - Posición na área: 255/308
 • Área: Development Cuartil: - Posición na área: 218/303
 • Área: Demography Cuartil: - Posición na área: 83/116
 • Área: Economics and Econometrics Cuartil: Q4 Posición na área: 576/721

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2020
 • Factor de impacto da revista: 0,080
 • Ámbito: ECONOMÍA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 99/170

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2020
 • CiteScore da revista: 0.4
 • Área: Economics and Econometrics Percentil: 12