Classification of yeasts of the genus malassezia by sequencing of the ITS and D1/D2 Regions of DNA

  1. Pérez-Pérez, L.
  2. Pereiro, M.
  3. Toribio, J.
Libro:
Molecular Identification of Fungi

ISBN: 9783642050411

Ano de publicación: 2010

Páxinas: 337-355

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-642-05042-8_16 GOOGLE SCHOLAR