As árbores senlleiras de Galicia. Diagnóstico da situación actual e proposta de liñas de actuación

  1. J. Gaspar Bernárdez Villegas
Dirixida por:
  1. Antonio Rigueiro Rodríguez Director
  2. María Rosa Mosquera Losada Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2020

Tribunal:
  1. Carmen Acedo Presidente/a
  2. Rosa Romero Franco Secretaria
  3. María Luisa Castro Cerceda Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

Tipo: Tese

Resumo

Cada vez existe unha maior admiración e respecto polos monumentos naturais a escala global e, dentro de devanditos monumentos, destaca a crecente consideración polo arborado singular. Galicia conta desde o ano 2007 cun Catálogo galego de árbores senlleiras que se foi modificando durante os últimos anos e no que se recollen as árbores e formacións máis destacados de Galicia polas súas características dendrométricas, históricas, culturais, científicas ou paisaxísticas. O presente traballo é froito da revisión e estudo de 1108 exemplares e formacións distribuídos por toda a xeografía galega, dos que 189 rexistros forman parte do catálogo actual, 58 rexistros foron propostos para a súa catalogación no presente traballo de investigación e 861 formarán parte da maior base de datos creada para o arboredo singular de Galicia.