Discrete papular lichen myxoedematosus: A rare subtype of cutaneous mucinosis

  1. Concheiro, J.
  2. Pérez-Pérez, L.
  3. Peteiro, C.
  4. Labandeira, J.
  5. Toribio, J.
Revista:
Clinical and Experimental Dermatology

ISSN: 1365-2230

Año de publicación: 2009

Volumen: 34

Número: 8

Páginas: e608-e610

Tipo: Artículo

DOI: 10.1111/J.1365-2230.2009.03294.X GOOGLE SCHOLAR