An experimental study on the behaviour of fuzzy quantification models

  1. Cascallar-Fuentes, A.
  2. Ramos-Soto, A.
  3. Bugarín-Diz, A.
Colección de libros:
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

ISSN: 0922-6389

ISBN: 9781643681009

Ano de publicación: 2020

Volume: 325

Páxinas: 267-274

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.3233/FAIA200102 GOOGLE SCHOLAR