Nanoparticle behavior and stability in biological environments

  1. Martínez, R.
  2. Navarro Poupard, M.F.
  3. Álvarez, A.
  4. Soprano, E.
  5. Migliavacca, M.
  6. Carrillo-Carrión, C.
  7. Polo, E.
  8. Pelaz, B.
  9. Del Pino, P.
Libro:
Nanoparticles for Biomedical Applications: Fundamental Concepts, Biological Interactions and Clinical Applications

ISBN: 9780128166635

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 5-18

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-816662-8.00002-3 GOOGLE SCHOLAR