Experimental and theoretical study of excess molar enthalpies for the ternary mixture: Butyl butyrate + 1-octanol + octane at 298.15 K

  1. García-Garabal, S.
  2. Jiménez, E.
  3. Segade, L.
  4. Franjo, C.
  5. Freire, S.
  6. Jiménez De Llano, J.
Revista:
Fluid Phase Equilibria

ISSN: 0378-3812

Año de publicación: 2003

Volumen: 212

Número: 1-2

Páginas: 341-347

Tipo: Artículo

DOI: 10.1016/S0378-3812(03)00276-0 GOOGLE SCHOLAR