A Prehistoria en Lugo á luz das descobertas recentesactas do curso, Lugo, 24 e 25 de abril de 2009

  1. Dopico Caínzos, María Dolores ed. lit.
  2. Villanueva Acuña, Manuel ed. lit.
  3. Xosé Manuel Becerra Pardo trad.
  4. Felisa Marzábal Expósito trad.
  5. Xavier Rodríguez Barrio trad.

Editorial: Servizo de Publicacións ; Deputación de Lugo

ISBN: 978-84-8192-464-0

Ano de publicación: 2011

Tipo: Libro