Reflexión estratéxica sobre a cultura galega

  1. Ramón Villares Paz coord.
  2. Xosé López García coord.
  3. Ramón Máiz Suárez coord.
  4. Rosario Álvarez Blanco coord.
  5. Francisco Campos Zamora coord.
  6. Víctor F. Freixanes coord.
  7. Henrique Monteagudo Romero coord.
  8. Xulio Ríos Paredes coord.

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-92923-23-6

Ano de publicación: 2011

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (23-09-2023)