A planificación agregada e a programación mestra da produción

  1. María Pilar Piñeiro García
  2. Tony Crespo Franco
Libro:
Produción: planificación, programación e control : exercicios resoltos
  1. Crespo Franco, Tony
  2. Piñeiro García, Pilar

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-287-5

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 55-110

Tipo: Capítulo de libro