Métodos de previsión da demanda

  1. Pilar Piñeiro
  2. Tony Crespo
Libro:
Produción: planificación, programación e control : exercicios resoltos
  1. Crespo Franco, Tony
  2. Piñeiro García, Pilar

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 84-8158-287-5

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 25-54

Tipo: Capítulo de libro